Bakside Hjem

Nordisk samarbeid

The Scandinavia Spiritualist Association


I 1903 ble stiftet en spiritistforening for skandinaver bosatt i USA. Foreningen hadde tilholdssted i Brooklyn, New York, og fikk navnet The Scandinavian Spiritualist Association, og ville bli tatt under vingene til The National Spiritualist Association, som hadde sitt hovedsete i Washington.


Foruten spiritismens fremme, var det i foreningens ønske og etter et års tid også kunne fungere som sykekasse, skal vi tro en artikkel publisert i Nordisk Tidende, samme år. Dette fordi det falt sammen med spiritismens hovedmål, - nestekjærlighet.


På denne tid var det allerede flere spiritistforeninger i Brooklyn, hvori det danske mediet, Jacob Rasmussen, flere ganger hadde virket. Da det kom på tale med en egen skandinavisk forening (som i hovedsak besto av dansker, men også noen nordmenn, svensker og dansker), stilte han seg mer en velvillig til å være foreningens første "testmedium". 

Som foreningens formann ble utnevnt den danske spiritist og magnetisør, David L. Hoecke. Som sekretær utnevntes dr. Christian l. Jenssen, også av dansk opprinnelse.Nordisk Spiritistkongress

 

Spiritister i Norden hadde ofte forbindelser med hverandre, og i 1911 ble den første nordiske spiritistkongress avholdt. Begivenheten fant sted i København, Danmark.Nordisk Spiritualist Union

 


I 1949 tok Stockholms Spiritualistiska Förening initiativ til en nordisk konferanse i Viggbyholm i Sverige, hvor spiritister fra alle de nordiske landene var representert. På bakgrunn av dette ble dannet Nordisk Spiritualist Union (NSU). Unionens første kongress fant sted i København, Danmark, i 1950. Unionen er ikke lenger aktiv.